Obsługa kadrowa

Kompleksowe usługi


Oprócz obsługi księgowej na życzenie klienta prowadzimy także kadry jego pracowników.

W ramach prowadzonych kadr wykonujemy:
  • sporządzanie umów o pracę, dzieło i zlecenie
  • prowadzenie teczek osobowych
  • sporządzanie świadectw pracy oraz wypowiedzeń umów o pracę
  • prowadzenie ewidencji urlopowej
  • sporządzanie deklaracji PFRON

W ramach wykonywanych usług sporządzamy także sprawozdania do GUS oraz pomagamy w wypełnieniu wszelkich dokumentów bankowych i leasingowych. Prowadzimy także korespondencje z Urzędami w imieniu klienta, a także reprezentujemy klienta przed organami podatkowymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa.