Obsługa płacowa

Zakres usług naszego biura


Poza finansami i rachunkowością zajmujemy się również obsługą płacową firm. Oferujemy następujące usługi:
  • sporządzanie list płac dla pracowników oraz zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych
  • sporządzanie deklaracji o dochodach
  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów
  • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych nowego zatrudnionego
  • Sporządzanie na koniec roku obrachunkowego deklaracji PIT-11, PIT-40 oraz wykonywanie całorocznego obliczenia podatku od wynagrodzeń (PIT-4R)